Contact en links

 

Contact

Hebt u een vraag over het in eigen beheer bouwen van een woonproject, bewonersparticipatie bij een renovatieproject of het starten van een initiatief?

 

Bel ons gerust

de Kok & partners

telefoonnummer 026-352 33 11

 

Klik hier om een e-mail te sturen.

Links

 

Publicaties:
Bouwen met je buren (kijk bij de publicaties van Stawon)
- Collectief particulier opdrachtgeversschap
Goed bekeken, slim gebouwd 
Goed bekeken, slim gebouwd 2 
Praktijkvoorbeelden energiezuinige woningbouw

 

Duurzame particuliere woonprojecten in Nederland:
- De Buitenkans
- Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle 
- Zonnespreng
- EVA Lanxmeer
Het Groene Dak
- GWL-terrein
- De Kersentuin
- De Goedemeent
- De Woonderij Eos
- Zelf je huis bouwen

 

Over particulier opdrachtgeverschap:
- Zuiver inzicht, innovatie & co-creatie
- Informatiecentrum eigen bouw
- Particulier Opdrachtgeverschap.nl

 

Over duurzaam bouwen en wonen:
- Startpagina Duurzaam bouwen
- bouwen en verbouwen
- servicepunt Anders wonen, anders leven
- Agentschap NL, voorheen SenterNovem 
Stichting Viba Expo
VIBA

 

Overheid, beleid, wet- en regelgeving:
- SEV 
- VROM